Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a ve školských zařízeních (č.j.: MŠMT 21291/2010-28)

 

Příloha č. 24  SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ

      Sebevražda nebývá jednorázovou záležitostí, jde o dlouhodobý proces. U dospívajících se mohou objevovat také impulzivní sebevraždy způsobené např. rozchodem, neúnosnou situací. Cílem není zemřít, spíše jde o volání o pomoc. Obecně platí, že mladiství mají častěji sebevražedné myšlenky než dospělí, jsou impulzivnější a snadno ovlivnitelní médii.

       Pojmu smrti začíná dítě rozumět kolem 4. – 5. roku života, teprve kolem 8. – 10. roku života dítě plně chápe a rozumí konečnosti života a nevratnosti smrti.

Není pravda, že kdo mluví o sebevraždě neznamená to, že ji nespáchá!

Pojmy:

Sebevražda – vědomé a úmyslné ukončení života jednotlivce vlastní rukou.

Pokus o sebevraždu – vědomý akt s úmyslem zemřít bez letální konce (v některých případech může jít o volání o pomoc).

Sebevražedné tendence – chování zahrnující počáteční úvahy o sebevraždě až po rozhodnutí

o realizaci sebevražedného úmyslu, postupné budování plánu, jak ukončit svůj život.

Sebevražedné myšlenky – vlastní myšlenky obsahující suicidálně orientované chování, jsou intenzivní, těžko odklonitelné, nutkavé a jedinec se jimi zabývá převážnou část svého času, mohou se projevovat verbálně i neverbálně.

Sebezabití – zabití vlastní rukou, chybí vědomý úmysl zemřít. Jde o chování, které bývá zapříčiněno vážným duševním onemocněním (např. jedinecmá bludy, které ho děsí a před kterými se snaží zachránit, může mít např. pocit, že ho někdo pronásleduje a snaží se mu utéct, proto skočí z okna).

Bilanční sebevražda –  předem velmi podrobně naplánovaný a racionálně podložený čin, který je promýšlen dlouhodobě, do detailu a v soukromí.

Rozšířená sebevražda – méně obvyklý jev, ve kterém se na suicidálním jednání ne/dobrovolně podílí více osob (např. rodič a děti).

Postvence – intervence po sebevraždě, zaměřuje se na pozůstalé po lidech, kteří ukončili svůj

život sebevraždou a působí jako sekundární prevence dalších sebevražd.

Nákaza sebevraždou – proces, při kterém přímá či nepřímá znalost jedné sebevraždy usnadňuje provedení další sebevraždy.

 

Varovné signály:

 • Samotářství
 • potíže se soustředěním
 • zhoršený školní prospěch
 • rizikové chování (např. užívání návykových látek)
 • změna chuti k jídlu
 • potíže se spánkem (např. polehávání či pospávání v hodinách)
 • potíže ve vztazích
 • zanedbávání svého vzhledu
 • sebepoškozování
 • zabývání se myšlenkami na sebevraždu či ukončení života
 • vyhledávání informací o sebevraždě, shromažďování prostředků k vykonání sebevraždy (např. lano, léky)
 • rozdávání osobních věcí

V prožívání:

 • náhlé změny nálad
 • dlouhodobý smutek, plačtivost
 • zvýšená úzkostnost
 • podrážděnost, výbuchy vzteku
 • vyčerpanost, apatie, pasivita
 • nízké sebehodnocení a sebedůvěra

V komunikaci:

 • nepřímé vyjádření, že chce zemřít

Přál/a bych si být mrtvá. Nechci žít. Kéž bych se nikdy nenarodil/a.

 • vyjádření beznaděje

Nic nemá smysl. Můj život nemá smysl.

 • vyjádření toho, že je všem na obtíž

Kdybych tu nebyl/a, nikomu bych nechyběl/a.

 • psaní deníku či básní, ve kterých se objevuje téma smrti či sebevraždy
 • loučení se s ostatními, dopisy na rozloučenou

 

V případě podezření na sebevražedné jednání se obraťte na odbornou pomoc:

Kliničtí psychologové pro děti a mládež

Šumperk:

PhDr. Svatopluk Morávek

Radniční 231/4, 787 01 Šumperk

Tel.: 583 217 410, 775 932 381

 

PhDr. Marie Totínová

Milana Rastislava Štefánika 967, 787 01 Šumperk

Tel.: 583 311 320

 

PhDr. Jurenková

Slovanská 260, 787 01 Šumperk

Tel.: 737837298

 

Zábřeh:

PhDr. Konečná Dagmar, Psychologická ordinace Dakord

Náměstí Osvobození 28A, 789 01 Zábřeh

dagmar.konecna@dakord.cz; tel.: 737 106 922

 

Mgr. Veronika Jarmarová

Náměstí 8. května 1, 789 01 Zábřeh

Tel.: 605 577 983

 

Mohelnice:

            Mgr. Petra Krylová

Lékárnická 1019/3, 789 85 Mohelnice

p.krylova@seznam.cz; tel.: 605 488 633

 

 

Pedopsychiatři

Šumperk:

Psychiatrie pro děti s.r.o. – MUDr. Eva Rozsívalová a MUDr. Helena Štěpánová

Šmeralova 527, 787 01 Šumperk

583 219 713

 

Zábřeh:

            MUDr. Pavla Zechová

            Školská 15, Zábřeh 789 01

            pavlazechova@ordinacedusevnihozdravi.cz; 583 411 600, 607 147 650

 

 

Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka  

Ambulance + internát: Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk                                                 

Ambulance v centru: Bulharská 8, 787 01 Šumperk

svp@dds-spk.cz; tel.: 583 284 011, 778 445 825