Drogy

 

V případě, že máte podezření, že vaše dítě užívá návykové látky ( alkohol, tabák, marihuanu, pervitin) kontaktujte školního metodika prevence, nebo výchovného poradce.

 

Alkohol je nejrozšířenější návykovou látkou. Je legální drogou, jejíž užívání je upraveno zákonem. Alkohol má komplexní účinky na lidský organismus, které se neomezují jen na ovlivnění psychiky nebo chování.

První zkušenost s alkoholem začíná kolem 11 roku.

 

Tabákové výrobky jsou nejčastější ve formě cigaret. Návykovou drogou je nikotin. Průměrný věk první cigarety je kolem 10 – 12 let.

 

Omamné a psychotropní látky (dále jen NL)

Marihuana, těkavé látky (ředidla, lepidla, plynné látky), pervitin, heroin, syntetické drogy (extáze) atd. – jejich užívání se projevuje častými výkyvy nálad, vznětlivostí a agresivním chováním, úpadkem zevnějšku, ztrátou chuti a hubnutím.

 

Oznamovací povinnost podle § 367 trestního zákoníku se z hlediska trestního práva vztahuje pouze na tzv. distribuci NL.

 

Print Friendly, PDF & Email