Dobrý den, vítáme Vás na stránkách věnovaným nejčastějším problémům ve škole. Naleznete zde informace o záškoláctví, šikaně, ale také náš preventivní program.

 

Pokud máte nějaký problém, obraťte se na výchovného poradce a speciálního pedagoga, paní učitelku PhDr. Petru Tichou, na metodika prevence, paní učitelku Mgr. Martinu Jedelskou, na školního asistenta Jarmilu Benešovou, na speciálního pedagoga Mgr. Ladislavu Gembalovou nebo školního logopeda Mgr. Renatu Hrdinovou .

 

Kontakty

 

Konzultační hodiny

 

Minimální preventivní program

 

Doučování

 

Metodik prevence rodičům

 

Metodik prevence žákům

 

Program školního poradenského pracoviště

 

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti

 

Školní asistent rodičům

 

Školní asistent žákům

 

Výchovný poradce rodičům

 

Výchovný poradce žákům

 

Preventivní program školy

 

Preventivní strategie

 

Program proti šikanování

 

Kontakty

 

Autismus

 

Drogy

 

Hazardní hry

 

Kyberšikana

 

Šikana

 

Záškoláctví

Print Friendly, PDF & Email