• výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ:
                                                       11:35 – 13:40 hod.
  • výdej obědů pro důchodce a ostatní cizí strávníky:
                                                       11:00 – 11:20 hod.,
                                                       12.00 – 12.10 hod. a
                                                       13.45 – 14.00 hod.

Před výdejem stravy se strávník identifikuje přiložením čipu ke snímači.

Bez platné identifikace nebo předložení náhradní stravenky nebude oběd vydán.


Nevyzvednutá neodhlášená strava propadá. Strávník se nemůže dodatečně dožadovat vrácení stravného.


Obědy do jídlonosičů se žákům nevydávají. Vyjímkou je první den nemoci žáka, kdy je možnost odebrat jeho oběd v jídlonosiči.

 

Print Friendly, PDF & Email