Provoz objednacího boxu

Uživatel si nejprve pozorně přečte návod k používání, který je pověšený vedle boxu.

 

Na boxu lze provádět tyto operace:


1) Identifikace majitele čipu.
2) Zjištění objednávek strávníka.
3) Zjištění stavu konta strávníka.
4) Výběr ze dvou obědů.

 

Všem strávníkům je při nákupu přihlašován oběd „1“ a na objednacím boxu si ho mohou změnit dle vlastního výběru na oběd „2“. Výběr není umožněn pouze žákům prvních a druhých tříd. Měnit výběr lze 7 kalendářních dnů dopředu do 14 hodin. Například v pondělí ve 14 hodin končí možnost objednat oběd „2“ na příští pondělí. Bude-li na oběd „2“ přihlášeno méně než 50 strávníků, nebude se vařit. Vedoucí jídelny škrtne takový oběd na jídelníčku vyvěšeném v jídelně a všem zájemcům o oběd „2“ změní výběr na oběd „1“. Nebude-li mít strávník o oběd „1“ zájem, může si ho sám odhlásit. Změna výběru bude prováděna pouze v objednacím boxu. Strávníci mohou od 22. v měsíci vybírat na měsíc následující.


5) Přihlašování obědů do výše finančního zůstatku strávníka. Má-li strávník na kontě peníze, může si za ně přihlásit další obědy. Přihlásit oběd „1“ lze nejpozději do 12 hodin na následující den. Přihlásit oběd „2“ lze pouze 7 kalendářních dnů dopředu do 14 hodin.

 

6) Odhlašování obědů. Strávník si může sám odhlásit obědy na již přihlášené dny. Odhlásit obědy lze nejpozději do 12 hodin na následující den.

 

Provozní doba boxu: 9.35 – 14.00 hod.


POZOR!

Identifikační čip umožňuje přístup k datům strávníka a práci s nimi.

 

Při jeho ztrátě neodpovídá škola za jeho zneužití.

 

Print Friendly, PDF & Email