Podmínky stravování ve školní jídelně

Všichni strávníci se ve školní jídelně řídí jejím provozním řádem, pokyny zaměstnanců školní jídelny a pedagogického dozoru. Provozní řád jídelny je vyvěšen před kanceláří školní jídelny, kde se s ním mohou strávníci a zákonní zástupci žáků seznámit.

 

Několik důležitých bodů z provozního řádu

Od 22. dne v měsíci se prodává stravné na následující měsíc. Při platbě v hotovosti je třeba dodržovat pokladní hodiny.

Pokladní hodiny:

poslední 4 pracovní dny v měsíci: 6.15 – 14.00 hod.,
ostatní pracovní dny: 7.00 – 10.00 hod.

 • Přihlašovat a odhlašovat stravování je možno do 12 hodin předcházejícího dne. Výjimkou jsou odhlášky dojíždějících žáků, kteří náhle onemocněli a není možné jim oběd vyzvednout. Tito mají možnost se odhlásit nejpozději do 7 hodin v den přípravy oběda.
 • Výdejní doba obědů je stanovena takto:
  • výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ:
                                                      11:35–13:40hod.
  • výdej obědů pro důchodce a ostatní cizí strávníky:
                                                      11:20–11:35hod.,
                                                      12.05 – 12.25 hod. a
                                                      13.05 – 13.20 hod.
 • Před výdejem stravy se strávník identifikuje přiložením čipu ke snímači. Bez platné identifikace nebo předložení náhradní stravenky nebude oběd vydán.
 • Nevyzvednutá neodhlášená strava propadá. Strávník se nemůže dodatečně dožadovat vrácení stravného.
 • Obědy do jídlonosičů se žákům nevydávají. Výjimkou je první den nemoci žáka, kdy je možnost oběd odebrat.

 

Stravování žáků v době prázdnin, školního volna a jejich nepřítomnosti ve škole Školní jídelna podle § 119 zák. č. 561/2004 Sb. zabezpečuje stravování žáků po dobu jejich pobytu ve škole. V době prázdnin a školního volna platí žáci stravné v plné výši včetně režijních nákladů a ziskové přirážky. První den nemoci je možné odebrat stravu pro nemocného žáka do jídlonosiče za běžnou (dotovanou) cenu. Na další dny je povinností zákonných zástupců žáka ho odhlásit ze stravování, nebo zaplatit plnou cenu obědů.

 

Print Friendly, PDF & Email