Do věkových skupin jsou strávníci zařazování dle přílohy č. 2 vyhl. 107/2005 Sb. na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou uvedeného věku.

Cena za identifikační čip: 50 Kč

Print Friendly, PDF & Email