Realizace činnosti

Každému dítěti vytváříme takové podmínky, aby se cítilo svobodně, dobře a všestranně se mohlo rozvíjet. Vždy se řídíme věkem, stupněm rozvoje a možnostmi každého dítěte, jejich potřebami a zájmy. Psychohygienické podmínky musí být vždy kvalitní. Dodržování pedagogických zásad a metodických postupů je samozřejmostí. Uplatňujeme moderní metody a formy práce. Bereme na vědomí, že každé dítě se rozvíjí jinak, má jiné tempo a jiné sociální zázemí. Pro zpestřený a příjemnější pobyt ve školní družině jsme letos zavedli tzv. „CHRÁNĚNOU HODINU“ (13:30 – 14:30 hod), jedná se o dobu, ve které děti provádějí zájmovou činnost (pracovní, výtvarnou, hudební, pohybovou, sportovní, keramickou, vycházky, návštěvy různých akcí apod.). Další novinkou jsou kroužky dle aktuální nabídky, kde se děti věnují jednotlivým činnostem, které jsou obsahem těchto kroužků. Velmi nás těší zájem o tyto kroužky a věříme, že hravé formy činností budou pro jednotlivé členy velkým přínosem.

 

V rámci školní družiny provozujeme několik kroužků. Jedná se o tyto kroužky:

  • kroužek sportovní
  • kroužek čtenářský
  • kroužek šikulky
  • kroužek keramiky
  • .

V rámci školního klubu provozujeme několik kroužků. Mezi nejoblíbenější patří 3D modelování. Jedná se o tyto kroužky:

  • kroužek 3D modelování
  • kroužek robotiky
  • kroužek sborového zpěvu
  • kroužek anglického jazyka pro nadané žáky
  • kroužek chemie

 

Print Friendly, PDF & Email