Organizační struktura

Činnost ve školní družině a školním klubu zajišťují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci.

Provoz školní družiny začíná v 6:00 hod. a končí v 16:30 hod.

Činnost školního klubu je závislá na volbě kroužku. Jednotlivé kroužky probíhají v různé dny a časy.

Poplatek za školní družinu činí 50,- Kč měsíčně.

Poplatek za školní klub stanoví ředitel školy.

Print Friendly, PDF & Email