Nejzajímavější akce

• návštěva aquapark
• projektová činnost
• táboráky
• netradiční olympiády
• sportovní klání
• karneval
• výlety
• divadelní představení
• filmová představení
• tématické týdny (keltský, bramborový, pohádkový, čertovský, strašidelný, zdravá výživa apod.)
• čertovské odpoledne
• výstavy ve škole i v jiných školských zařízeních, v muzeu a v galerii
• vánoční a velikonoční dílny
• charitativní akce
• pečení perníčků
• besedy na různá témata – drogová prevence – spolupráce se školním preventistou negativních jevů, 1. pomoc, Policie ČR, Hasiči
• vynášení Moreny
• spolupráce s DDM
• vědomostní soutěže
• projektová vyučování v zahraničí – spolupráce s 1. stupněm
• nabídka kroužků dle aktuální nabídky

Print Friendly, PDF & Email