Pedagogičtí zaměstnanci školy 2023/2024

Jméno   aprobace e-mail
Barvenčíková Kristýna bez třídnictví VV kristyna.barvencikova@3zszabreh.cz

Bazalová Ladislava

třídní V.B ŠMVZP ladislava.bazalova@3zszabreh.cz

Benešová Jarmila

vychovatelka vychovatelství

jarmila.benesova@3zszabreh.cz

Břinčilová Monika bez třídnictví D – AJ monika.brincilova@3zszabreh.cz
Bureš Pavel třídní VI.C D – VO pavel.bures@3zszabreh.cz
Čulíková Miloslava třídní III.A 1. – 5.ročník miloslava.culikova@3zszabreh.cz
Doubravová Eliška třídní III.B 1. – 5.ročník eliska.doubravova@3zszabreh.cz
Hajtmar Lukáš třídní VI.A TV lukas.hajtmar@3zszabreh.cz
Hamplová Pavlína třídní VII.A M – PŘ pavlina.hamplova@3zszabreh.cz
Hošková Jolana třídní VIII.A 1. – 5. ročník, JA jolana.hoskova@3zszabreh.cz
Hlaváčová Jana třídní IX.B AJ jana.hlavacova@3zszabreh.cz
Hrdinová Pavla hlavní vychovatelka vychovatelství pavla.hrdinova@3zszabreh.cz
Hrdinová Renata třídní I.B
metodik 1.stupně
ŠMVZP renata.hrdinova@3zszabreh.cz
Hrdinová Vladimíra třídní I.C 1. – 5. ročník vladimira.hrdinova@3zszabreh.cz
Chmelařová Veronika bez třídnictví TV veronika.chmelarova@3zszabreh.cz
Indra Josef bez třídnictví TV – ZT josef.indra@3zszabreh.cz

Janhubová Tamara

vychovatelka vychovatelství

tamara.janhubova@3zszabreh.cz

Jedelská Martina třídní VII.C
preventista soc. patol. jevů
ČJ – D – OV martina.jedelska@3zszabreh.cz
Kaplánková Eva třídní II.C 1. – 5. ročník, AJ eva.kaplankova@3zszabreh.cz
Kleiblová Miluše třídní IX.C
ICT koordinátor
M – IVT miluse.kleiblova@3zszabreh.cz
Knápková Jana bez třídnictví M jana.knapkova@3zszabreh.cz
Knižátková Iveta zástupce ředitele ČJ – VV iveta.knizatkova@3zszabreh.cz
Korkischová Lenka bez třídnictví Z – PŘ lenka.korkischova@3zszabreh.cz
Kozák Radek statutární zástupce ředitele F – ZT radek.kozak@3zszabreh.cz
Kyščiaková Vendula třídní IX.A ČJ vendula.kysciakova@3zszabreh.cz
Lavičková Marcela třídní II.B 1. – 5. ročník marcela.lavickova@3zszabreh.cz
Marcinková Monika třídní VIII.D JN – JA monika.marcinkova@3zszabreh.cz
Měšťánková Hana třídní VIII.B
ŠVP koordinátor
M – F hana.mestankova@3zszabreh.cz
Němcová Lucie třídní II.A 1. – 5. ročník lucie.nemcova@3zszabreh.cz
Ozorovský Karol bez třídnictví 1. – 5. ročník karol.ozorovsky@3zszabreh.cz
Patschová Alena třídní IV.A 1. – 5. ročník alena.patschova@3zszabreh.cz
Reslerová Irena třídní VIII.C D – ČJ irena.reslerova@3zszabreh.cz
Sedláková Eva bez třídnictví VV – JR – JA eva.sedlakova@3zszabreh.cz
Schwarzová Blanka třídní IV.B 1. – 5. ročník blanka.schwarzova@3zszabreh.cz
Schwarzová Magda vychovatelka   magda.schwarzova@3zszabreh.cz
Sutorý Michaela třídní VI.B NJ – ČJ michaela.sutory@3zszabreh.cz
Süčová Lenka bez třídnictví AJ lenka.sucova@3zszabreh.cz
Šoustalová Eva třídní I.A 1. – 5. ročník eva.soustalova@3zszabreh.cz
Švecová Alice vychovatelka vychovatelství alice.svecova@3zszabreh.cz
Tichá Petra výchovný poradce ČJ – OV – JR petra.ticha@3zszabreh.cz
Zbořil Jaroslav bez třídnictví M – PŘ jaroslav.zboril@3zszabreh.cz
Žalmanová Lenka třídní VII.B M – F lenka.zalmanova@3zszabreh.cz
Žandová Lenka třídní V.A 1. – 5. ročník lenka.zandova@3zszabreh.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci školy 2023/2024

Jméno   funkce
Baníková Marcela technicko-hospodářský pracovník hlavní účetní marcela.banikova@3zszabreh.cz
Kabeláčová Jana technicko-hospodářský pracovník sekretářka jana.kabelacova@3zszabreh.cz
Johnová Helena technicko-hospodářský pracovník účetní helena.johnova@3zszabreh.cz
Vlčková Renáta provozní zaměstnanci uklizečka
Bílková Ivana provozní zaměstnanci uklizečka
Meixnerová Petra provozní zaměstnanci uklizečka
Hrdlovičová Andrea provozní zaměstnanci uklizečka
Hroch Roman provozní zaměstnanci školník
Bednárková Helena školní jídelna Pracovnice provozu školní jídelny
Němcová Andrea školní jídelna Pracovnice provozu školní jídelny, pokladní
Křivánková Hana školní jídelna Hlavní kuchařka
Divišová Jitka školní jídelna Pracovnice provozu školní jídelny
Resler Ivo školní jídelna Vedoucí školní jídelny
Švédová Milena školní jídelna Pracovnice provozu školní jídelny
Kubálková Věra školní jídelna Kuchařka
Print Friendly, PDF & Email