Vybavení školy

Výuka probíhá ve dvou budovách. Hlavní budova – Školská 406/11 a budova dílen. V hlavní budově naleznete ředitelnu, sekretariát a kancelář účetních.
   Naše škola má 42 učeben, z toho 17 učeben je odborných, jednu laboratoř, ostatní jsou kmenové učebny. Odbornými učebnami jsou učebna hudební výchovy, zeměpisu, dějepisu, fyziky, dvě učebny výpočetní techniky, chemická laboratoř, učebna výtvarné výchovy s keramickou dílnou, dílna technických prací a jazyková učebna.
   Mezi speciální výukové prostory patří tělocvična, aula, školní hřiště, posilovna, školní pozemek, skleník, žákovská knihovna a žákovská kuchyňka.
   V hlavní budově se nachází  kotelna, sklad paliva a provozní dílna, sklad čisticích potřeb, sklad materiálu, sklad pěstitelství, kuchyňka, jídelna, sklad učebnic, sklad Tv, šatna uklízeček, šatna Tv hoši, šatna Tv dívky, sprchy Tv hoši, sprchy Tv dívky, kancelář zástupců, ředitelna, kancelář školy, kancelář zástupce ředitele pro ekonomiku, provozní kancelář, hovorna, šatna učitelů, sborovna, školní kuchyň, rozvodna elektřiny, úklidová komora, prádelna.

Print Friendly, PDF & Email