Školní rok 2021/2022

Lyžařský kurz – 8. ročník

Levandulový den

Báňková štafeta

Projekt Zábřeh třeťáků z „Trojky“

Předávání SLABIKÁŘŮ

1.B peče perníčky

PF 2022

Bobřík informatiky

Logická olympiáda

Pythagoriáda

O pohár starosty města

Orientační běh

Řecko

GO 1. A

GO 1. B

MĚÚ Zábřeh – živ. prostředí

6.D – projekt GO

Prvňáčci – testování

1. září – vítání prvňáčků