Pevnost poznání Olomouc

Díky šikovnosti našich žáků na řemeslné soutěži v Postřelmově jsme vyhráli exkurzi do Pevnosti poznání v Olomouci, kterou jsme navštívili krásného slunečného dne 27.9.2023. Exkurze byla zaměřena na 4 expozice.

Dějiny, jak je neznáte

Hlavní dominantou expozice je vtipný komiksový příběh na 12 velkoformátových panelech. Vypráví o vzniku impozantní olomoucké pevnosti a poutavě shrnuje události, v nichž figuruje sama Marie Terezie nebo císař František Josef I.

Živá voda

Fascinující vodní svět, kde jsme mohli nakouknout do pozoruhodného života vodních živočichů v nadživotní velikosti. Pohled byl skrze lupy a moderní mikroskopy.

Rozum v hrsti

Hlavu lámající expozice, kde nás překvapily 3D piškvorky, logické úkoly i zapeklité hlavolamy a šifry, které otestovaly naše vědomosti a intelekt.

Světlo a tma

Zde nás čekalo světelné záření, dále krásy a taje kosmonautiky a astronomie.

Největší úspěch u našich žáků měla expozice Rozum v hrsti, kde byla možnost vyzkoušet jednu z nejoblíbenějších atrakcí muzea – přístroj, který se používá i na Mezinárodní vesmírné stanici, tzv. gyroskop.

Naše kuchyňka odchází do důchodu. Ahoj, Ivo Urbanová 💐

Prvňáčci poprvé ve škole

Prvňáčky s úsměvem přivítali ředitel Miloš Lachnit, starosta města František JOHN, třídní učitelky i paní vychovatelky. Pro radost dětem zazpíval školní sbor, poslechly si básničky, složily Slib prvňáčka, dostaly krásné šerpy i upečenou 1️⃣ z Vašíček – Pekařství a cukrářství Zábřeh. A jak se zpívalo v písničce z pohádky Kouzla králů, i buchet bylo spousta! 🍞

Informace školní družiny

Dne 4.9.2023 v době od 7:45 do 9:30 hodin bude v prostorách školní jídelny vybírán poplatek za školní družinu. Úplata za šd za období září – prosinec 2023 činí 200,-Kč ( 50,-Kč měsíčně).

 

V případě zájmu je možné částku zaslat na účet školy ( nejpozději do 10.září ):

Č.ú. 197 198 179 / 0300

v.s. 2324

Text: Jméno dítěte + třída ( ve školním roce 2023/2024 )

 

Od 5.9.2023 bude školní družina fungovat v běžném režimu od 6:00 do 16:30 hodin.