ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve dnech ředitelského volna ( 20.12.,21.12. a 22.12.2023) bude pro případné zájemce školní družina v provozu na hlavní budově školy v době od 7:00 – 15:00 hodin. Obědy nejsou zajištěny. Za plnou cenu lze obědy přihlásit v kanceláři školní jídelny.

Upozorňujeme rodiče, že se blíží termín úplaty za ŠD na období leden – červen 2024. Úplatu za ŠD 300,-Kč( 50,-Kč měsíčně) uhraďte nejpozději do 10.1.2024 u své vychovatelky, nebo na účet školy.

Č.ú.: 197 198 179/0300

v.s. 2324

Text: Jméno dítěte + třída (ve školním roce 2023/2024)