"Andělé pro Danielka"

VIDEO - živý betlém aneb jak pastýř hledal zatoulanou ovečku

Upozornění pro rodiče dětí navštěvující ŠD

Nejpozději do 10.1.2023 je nutné uhradit úplatu za ŠD za období leden – červen 2023.
Částku 300,-Kč (6 x 50,-Kč) je možné uhradit u své pí. vychovatelky nebo přímo na účet školy:
č.ú.: 197198179/0300
v.s.:  2223
text: JMÉNO + TŘÍDA ( důležité )