Logická olympiáda

Dne 5. listopadu se v Prostějově uskutečnilo semifinále Logické olympiády. Zúčastnili se jí čtyři žáci naší školy, tří byli z prvního stupně a jeden z druhého stupně.

Soutěž, kterou každoročně pořádá Mensa ČR, je rozdělena do tří kol. Prvního, nominačního kola, se účastní žáci, kteří se do soutěže dobrovolně přihlásili. Ti mají za úkol samostatně vyřešit úlohy na počítači, doma nebo ve škole.

V druhém kole soutěžící zdolávali nejdříve tzv. otevřené logické úlohy, kdy se hodnotí správný postup řešení, a poté uzavřené úlohy, v nichž vybírali správnou odpověď z nabízených pěti možností. Zadání těchto úloh bylo promítáno na projekční plátno v poměrně krátkých časových intervalech, takže se již nemohli vracet k dořešení úkolu.

Pro nejlepší řešitele v každé kategorii byly připraveny krásné ceny. Nejúspěšnější řešitele pak čeká celorepublikové finále, které se bude tradičně konat v Míčovně Pražského hradu.

Do finálového kola se naši žáci neprobojovali, ale i tak byli velmi úspěšní.

Všichni účastníci krajského kola získali diplom, sladkou odměnu a propisku. Všem gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy v soutěži

Několik fotografií ze soutěže v Prostějově a předávání cen naleznete ZDE.

Pythagoriáda

Matematická soutěž Pythagoriáda se loni nekonala, soutěž proběhla v posunutém termínu 3. listopadu 2021. Školního kola Pythagoriády v kategorii 6. až 9. tříd se zúčastnilo celkem 119 žáků. Z každého ročníku se do soutěže zapojilo přibližně 30 žáků. Maximum bodů, které mohli žáci dosáhnout, bylo 15 bodů. Ze všech soutěžících bylo nakonec úspěšnými řešiteli celkem 11 žáků.

Tito žáci splnili podmínky pro postup do okresního kola, které se uskuteční pro kategorii žáků

6. a 7. tříd 7. 12. 2021, a pro kategorii žáků 8. a 9. tříd 8. 12. 2021 dálkovou formou přímo na naší škole, přesný čas soutěže stanoví organizátor OK. 

Všichni úspěšní řešitelé byli odměněni diplomem, sladkostí a školní propiskou. Několik fotografií naleznete ZDE

Testování

Na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví proběhne v pondělí 22. a 29.11.2021 testování žáků prostřednictvím již známých antigenních testů. Žáci budou testováni ve třídách na začátku první vyučovací hodiny. V případě nepřítomnosti žáka ve škole bude tento testován při prvním příchodu do školy. 
 
Tento test nemusí podstoupit žák, který splňuje alespoň jednu z následujících podmínek a doloží ji certifikátem:
1) Je očkovaný proti nemoci COVID 19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní,
2) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID 19 a od 1. pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů,
3) absolvovat nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test nebo před 24 hodinami antigenní test  s negativním výsledkem.
 
Žáci, kteří testování odmítnou, musí mít po celou dobu pobytu ve škole (kromě konzumace potravin a nápojů  při dodržení odstupu 1,5 m) nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor. Tento ochranný prostředek dýchacích cest musí mít i ve venkovním prostředí pokud není možné dodržet od ostatních žáků odstup alespoň 1,5 m. Neotestovaní žáci nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a zpívat mohou jen při dodržení odstupu 2 m od ostatních. 
 
V případě, že výsledek preventivního antigenního testu bude pozitivní, škola bezodkladně kontaktuje zákonného zástupce žáka s požadavkem na vyzvednutí žáka ze školy. Ten bude zatím umístěn do izolace. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu příslušného dětského lékaře. 
 
Příslušné informace k testování a provozu škol v následujícím období najdete ZDE.
 
Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy

Testování

Na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví proběhne v pondělí 8. a 15.11.2021 testování žáků prostřednictvím již známých antigenních testů. Žáci budou testováni ve třídách na začátku první vyučovací hodiny. V případě nepřítomnosti žáka ve škole bude tento testován při prvním příchodu do školy. 
 
Tento test nemusí podstoupit žák, který splňuje alespoň jednu z následujících podmínek a doloží ji certifikátem:
1) Je očkovaný proti nemoci COVID 19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní,
2) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID 19 a od 1. pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů,
3) absolvovat nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test nebo před 24 hodinami antigenní test  s negativním výsledkem.
 
Žáci, kteří testování odmítnou, musí mít po celou dobu pobytu ve škole (kromě konzumace potravin a nápojů  při dodržení odstupu 1,5 m) nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor. Tento ochranný prostředek dýchacích cest musí mít i ve venkovním prostředí pokud není možné dodržet od ostatních žáků odstup alespoň 1,5 m. Neotestovaní žáci nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a zpívat mohou jen při dodržení odstupu 2 m od ostatních. 
 
V případě, že výsledek preventivního antigenního testu bude pozitivní, škola bezodkladně kontaktuje zákonného zástupce žáka s požadavkem na vyzvednutí žáka ze školy. Ten bude zatím umístěn do izolace. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu příslušného dětského lékaře. 
 
Příslušné informace k testování a provozu škol v následujícím období najdete ZDE.
 
Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy

Třídní schůzky – zrušeno!

Vzhledem k narůstajícím problémům s epidemií coronaviru ve škole ruším konání třídních schůzek dne 9.11.2021.
V případě potřeby mohou rodiče kontaktovat příslušné učitele mailem (adresy na stránkách školy).
Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy

Vážení žáci a rodiče!

         v pondělí 1. 11. 2021 nastupujeme po týdnu volna opět do školy. Žádná nová opatření kromě roušek pro neočkované učitele nejsou nařízena a ani žáci se zatím v našem okrese nebudou testovat. Někteří pedagogové i žáci jsou v karanténě, kterou jim nařídila okresní hygienická stanice. Na to já nemám vliv a ani nemohu zveřejňovat konkrétní jména.

         Věřím, že všichni budeme dodržovat nařízená hygienická opatření a tím vytvoříme podmínky pro trvalé otevření pokud možno všech tříd školy.

        S touto informací jsem vyčkával co nejdéle vzhledem k možným změnám nařízení ze strany odpovědných orgánů.

Mgr. Miloš Lachnit