Výuka od 10.5.2021

Od pondělí 10.5.2021 probíhá výuka všech žáků školy rotačním způsobem. 
10.5.2021 tedy do školy nastoupí žáci 3.,5.,6. a 8.ročníku. Všichni ostatní se budou vzdělávat distančně. 
17.5.2021 do školy nastoupí žáci 1.,2.,4.,7. a 9.ročníku a opět všichni ostatní se budou vzdělávat distančně. 
Odpolední vyučování volitelných předmětů se ruší. 
Žáci 1.stupně budou testování vždy v pondělí, žáci 2.stupně pak budou testováni v pondělí a ve čtvrtek.
Školní družina i školní jídelna zůstávají v provozu. Žáci 2.stupně, kteří docházeli na oběd před uzavřením školy, jsou automaticky ve dnech prezenční výuky přihlášeni. 
Všechna hygienická opatření musí být i nadále dodržována. V prostorách školy mohou žáci kromě respirátoru používat i chirurgickou roušku.
Tento pokyn je platný k 30.4.2021.
Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy

Provoz školní družiny od 26.4.2021 

Od pondělí 26.4.2021 je provoz školní družiny již každý den od 6:00 hodin.
Mgr. Miloš Lachnit

Testy pro přijímací řízení

Případní zájemci o testování mohou být otestováni ve škole ve středu 28.4.2021.

Časy testování jim sdělí třídní učitelé.

Svůj zájem žáci nahlásí třídnímu učiteli.
Mgr. Miloš Lachnit

Změna !

Školní družina zřízená pro děti zaměstnanců vybraných profesí má od úterý 13.dubna 2021 provozní dobu od 7:00 do 15:00 hodin.

Při prvním příchodu do školy budou žáci testováni. 
Miloš Lachnit

Přijímací řízení – testy

V případě, že se žák účastní přijímacího řízení na střední školu, musí  v SŠ předložit potvrzení o negativním testu staré maximálně 7 dní. Žáky bude  testovat i  naše škola. Termíny testování včas oznámím.

Miloš Lachnit

Testování

Vzhledem k tomu, že někteří rodiče či žáci neuměli na mnou uváděném odkazu vyhledat informační video s návodem na testování, zveřejňuji ho znovu. V pondělí ráno přijdou žáci k hlavní budově nebo budově dílen (tam , kde mají třídu), kde se jich ujmou organizační pracovníci.

Miloš Lachnit 

Informace pro rodiče

Pro žáky 1.-5.ročníku, jejichž rodiče pracují v níže uvedených profesích a v konkrétním týdnu nemají vyučování ve škole, je zřízena školní družina od 7.35 do 13.30 hodin. Žák bude mít možnost připojení na wifi, ale musí si sebou přinést zařízení (notebook, tablet atd.).

Vybrané profese rodičů: zdravotníci, pedagogové zajišťující prezenční vzdělávání, policisté, vojáci, zaměstnanci hygienických stanic,  sociálních služeb, úřadů práce, finanční správy a správy sociálního zabezpečení.

Žádám rodiče, aby v případě zájmu nahlásili do kanceláře školy jméno žáka, který bude do školy docházet. 

Aktuální informace

Veškeré informace včetně videa jsou k dispozici na odkaze (https://testovani.edu.cz/).
V naší škole se bude testovat pomocí testu SINGCLEAN.
V případě, že žák nebude testován, nemůže se účastnit výuky ve škole a zároveň ztrácí nárok na distanční výuku. Bude mu pouze poskytována přiměřená forma studijní podpory. 
 
Testování se neprovádí:
1) Jestliže žák doloží negativní výsledek RT-PCR testu, provedený na odběrovém místě ne starší 48 hodin.
2) Jestliže žák prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního testu s pozitivním výsledkem neuplynulo 90 dní. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit. 
 

Provoz školní jídelny od 12.4.2021 do 16.4.2021

Žáci přihlášení na prezenční výuku jsou automaticky přihlášeni ke stravování.

 

Odhlášky pro týden od 12.4.2021 do 16.4.2021 se mohou provádět přes portál strava.cz do 11.4.2021 do 20:00 hodin nebo na e-mail: 3sj.zabreh@seznam.cz .

 

Žákům na distanční výuce je  přihlášení stravy zachováno a strava bude vydávána z výdejního okénka.

 

Výdejní doba od 12.4 – 16.4.2021:

cizí strávníci                      10:45 – 11:15 hodin

žáci na distanční výuce     11:45 – 12.10 hodin

                                         13:00 – 13:30 hodin


Školní družina – důležité

Z důvodu testování nebude v pondělí 12.4.2021 a v pondělí 19.4.2021 v provozu ranní družina (6:00 – 7:55 hodin). 

Škola bude otevřena v 7:35 hodin.

 

 

 

Veškeré informace k testování žáků budou zveřejněny v průběhu dneška až obdržíme konkrétní testovací sady. Prosím o trpělivost.

Miloš Lachnit

Školička pro předškoláky

Zazvonil zvonec a pohádky je konec…

Dnešním dnem jsme ukončili projekt pro předškoláky ŠKOLIČKA NANEČISTO –  Putování za perníkovou chaloupkou s Jeníčkem a Mařenkou.

 

Školička probíhala formou videí, pracovního sešitu a aktivit při kterých si děti hravou formou vyzkoušely pravolevou orientaci, matematické a grafomotorické dovednosti, výtvarnou či pracovní zručnost a mnoho dalších..  

Velké poděkování patří rodičům, kteří dětem pomáhali při činnostech a hlavně dětem za vzorný přístup k plnění jednotlivých úkolů.

Posíláme poslední ukázky zdařilých výrobků a jeden milý pozdrav. Na všechny se budeme těšit v novém školním roce !! 

Výuka v následujícím období

V týdnu od 12.4. budou na výuku do školy docházet žáci 3. a 5. ročníku. Ostatní žáci budou pokračovat v distanční výuce. V týdnu od 19.4. budou do školy docházet žáci 1., 2. a 4. ročníku a opět ostatní žáci budou na distanční výuce.

Školní družina bude v provozu pro žáky přítomné ve škole na prezenční výuce vždy od 6.00 do 16.30h.

Školní jídelna vaří, žáci na distanční výuce si ale obědy musí  odebrat do jídlonosičů z výdejního okna.

Další informace zveřejníme po jejich upřesnění z MŠMT.

Mgr. Miloš Lachnit