Rozvrh hodin pro školní rok 2022/2023

Žáci 8. a 9. tříd, kteří mají 7, 8 vyučovací hodinu – neodpovídá časové rozpětí uvedené v rozvrhu. Přesné časy se žáci dozví od svých vyučujících. V rozvrhu je uvedena 10.hodina, což bude pro některé žáky výuka od 7hodin. Vše se dozví od svých vyučujících.

Rozmístění tříd pro školní rok 2022/2023

rozmístění tříd 2022-23

Informace k platbě a provozu ŠD

Poplatek za ŠD bude vybírán 1.9.2022 od 8:00 do 9:30 hodin v prostorách školní jídelny.
V tento den mohou zájemci také využít ŠD, která bude k dispozici po slavnostním zahájení
školního roku na hlavní budově( u jídelny).
Od 2.9.2022 bude provoz ŠD v běžném režimu od 6:00 do 16:30 hodin.

Výdej obědů pro cizí strávníky

(od 29. 8. 2022)

 

Výdej obědů do jídlonosičů:

Obědy se budou vydávat v době od 10:45 do 11:15 hodin z výdejního okna ze školního dvora (tak jako doposud).

 

Výdej obědů ke konzumaci ve školní jídelně:

Obědy se budou vydávat v době od 11:50 do 12:15 hodin a od 12:55 do 13:10 hodin. Vzhledem k hygienickým podmínkám výdeje oběda nejsou možné výjimky.

Mgr. Miloš Lachnit                   

ředitel školy                       

Informace k placení školní družiny – školní rok 2022/2023

Poplatek za školní družinu činí 50,-Kč měsíčně. Úplata je rozdělena do dvou splátek září – prosinec a leden – červen. První splátku 200,- Kč nutno uhradit nejpozději do 10. září 2022, druhou splátku 300,-Kč do 10. ledna 2023.

Úplatu je možné uhradit na účet školy

Č. Ú: 197 198 179 / 0300

VS: 2223

TEXT: JMÉNO DÍTĚTE + TŘÍDA ( VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 )

 

Poplatek za ŠD lze uhradit i v hotovosti, a to 1.září 2022 od 8:00 – 9:00 hod. ve vestibulu školy.

Seznam pomůcek pro žáky 2. stupně na školní rok 2022-2023

Pozor, v každém ročníku se mohou požadavky vyučujících lišit. Vyberte si pomůcky dle označení třídy, které Vaše dítě navštěvuje. Děkujeme

seznam pomůcek 2022-23