9. třídy se dnes netradičně loučili se školou

Katedra technické a informační výchovy uspořádala VII. ročník technické soutěže pro žáky základních škol – TechnoChallenge. Soutěž byla celonárodní a probíhala on-line.

Naši žáci se zapojili ve dvou kategoriích. První kategorie – Starší tvůrce se zúčastnilo pět chlapců z 8. a 9. ročníku, kteří v rámci volitelného předmětu Technická praktika vyráběli dopravní prostředky z materiálů, které měli k dispozici. V druhé kategorii – 3D designer se zapojila jedna žákyně 9. ročníku. S 3D modelováním pracovala poprvé v distanční výuce v rámci volitelného předmětu Informační a komunikační technologie. Žáci zhotovovali výrobky pod vedením svých učitelů i v průběhu distanční výuky.

Nyní známe výsledky. V kategorii Starší tvůrce se naši žáci na předních příčkách neumístili, ale v kategorii 3D designer jsme obsadili úžasné 1. místo. Získala ho Kateřina Čvančarová z 9. C, která vymodelovala vesmírné vozítko, aneb Robot z Marsu Celé vozítko modelovala v programu TinkerCad. Jedná se o vozítko inspirované skutečným robotem, který jezdí po povrchu Marsu. Kola svou konstrukcí umožňují pohyb i v kamenitém terénu. Vozítko je napájeno z baterií a pomocí solárních panelů, pro bezpečnou manipulaci je vybaveno kamerami pro okolní snímání a kamerami pro snímání hornin. Na horní části jsou umístěny dvě antény pro komunikaci s operátorem a pro přenos dat.

„Modelovala jsem spousty hodin, raději jsem to nepočítala. Velice mě to bavilo, a když nám paní učitelka nabídla možnost se zapojit do soutěže, tak jsem se rozhodla do toho jít a vzniklo toto vozítko. Tisk zabral asi 30hodin,“ uvedla vítězka.  

Slavnostní ceremonie u příležitosti předání cen proběhne 10. září 2021 na Katedře technické a informační výchovy PdF UP Olomouc.

Katce gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy.

Sportovní den 1. stupeň

Třídní schůzky

V úterý 8.6.2021 se konají v době od 15:00 do 17:00 třídní schůzky.
Do budovy je možný vstup pouze s respirátorem. 
Návrh známek obdrží rodiče elektronicky nejpozději v  pondělí 7.6.2021 do 15:00 hodin.
Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy

 

Registrace k Zápisu dětí do ZUŠ Zábřeh pro školní rok 2021/2022 odstartovala

 

Vážení rodiče,

navštivte web zábřežské ZUŠ  https://www.zus-zabreh.cz/predstaveni-zus a seznamte se s vzdělávací nabídkou vyučovaných oborů.

Připravená videa Vás vtáhnou do světa hudby, tance, dramatických a výtvarných činností.

Neváhejte a přijďte.  V ZUŠ se na Vás již těší!