Informace k nástupu žáků 1. a 2. ročníku:

1) od 4. 1. 2021 se vrací žáci 1. a 2. ročníku do školy,


2) škola bude otevřena od 7:35. Žáci si u vchodu dezinfikují ruce, odcházejí do šatny a následně do své třídy. Po celou dobu bude v prostorách vchodu a šaten zajištěn dozor, který bude dbát na dodržování hygienických opatření,


3) výuka bude probíhat dle řádného rozvrhu včetně AJ ve druhé třídě, je zakázán zpěv a sportovní činnost,


4) přestávky a pohyb žáků po škole bude organizován tak, aby se žáci z různých tříd nepotkávali,


5) po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci nasazeny roušky a musí být dodržována hygienická opatření (dezinfekce, rozestupy, mytí rukou atd.)


6) probíhá školní stravování ( žáci 1. a 2.r. jsou automaticky přihlášeni),


7) školní družina je otevřena od 6:00 do 16:30 v hlavní budově a bude organizována v rámci jednotlivých tříd.

Mgr. Miloš Lachnit

PROVOZNÍ DOBA VÝDEJNÍHO OKÉNKA NA OBĚDY

PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A ŽÁKY NA DISTANČNÍ VÝUCE

OD 4. 1. 2021

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY:

10:45 -11:15

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY NA DISTANČNÍ VÝUCE:

11:45 -12:15

12:45 -13:15

 

Žáci 1. a 2. ročníků mají obědy automaticky přihlášeny.

Zaměstnanci a žáci na distanční výuce si musí obědy přihlásit na  3sj.zabreh@seznam.cz  nebo na rezervačním systému školy Strava.cz.

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotované obědy.

Mgr. Miloš Lachnit

Výuka od 4.1.2021

Jak jistě všichni víte, od 4.1.2021 budou do školy docházet jen žáci 1. a 2. ročníku. Pro ostatní žáky bude probíhat distanční výuka. Podrobné informace k organizaci výuky i provozu školní družiny a školní jídelny zveřejním ve středu 30.12.2020. Dále připomínám všem rodičům, že v případě nejasností s klasifikací žáků mohou kontaktovat příslušné učitele mailem. Mailové adresy všech učitelů najdete na těchto stránkách.

Pevné zdraví přeje Miloš Lachnit.

 
 

Rotační výuka

V případě, že bude zachován současný způsob výuky včetně rotace žáků na 2. stupni, nastoupí v pondělí 4. 1. 2021 do školy žáci 6. a 8. ročníků.

Pro žáky 7. ročníků bude probíhat distanční výuka.
Mgr. Miloš Lachnit

PF 2021

V listopadu byl vyhlášen VIII. ročník soutěže o nejlepší návrh novoročenky –  PF 2021 naší školy. Zúčastnilo se 130 žáků z 1.stupně a 2.stupně. Za nejlepší novoročenku byla vybrána práce Alexandry Ivanovičové ze 7. D.

 

1.  stupeň:

1.     místo – Adriana Ženatá – 1. A

2.    místo – Lukáš Mrázek – 5. B

3.    místo – Barbora Ondráčková – 5. B

2. stupeň:

1.       místo – Alexandra Ivanovičová – 7. D

2.       místo  – Natálie Kozáková – 7. B

3.       místo – Tereza Němcová – 6. B

Na výherní novoročenky se můžete podívat ZDE.

Fotografie z předávání jsou ZDE.

 

 

Volné dny 21.-22.12.2020 

 
V těchto dnech nebude probíhat žádná tedy ani distanční výuka.

Školní jídelna 21.-22.12.2020

MŠMT vyhlásilo  tyto dny jako VOLNÉ DNY a rozhodlo, že se neposkytuje školní stravování (obědy žáků nejsou dotovány).
Nicméně školní jídelna bude vařit pro cizí strávníky a žáci si mohou zakoupit obědy za plnou cenu.
Obědy budou vydávány prostřednictvím výdejního okna do jídlonosičů od 10:45 do 11:45 hodin.
23.12.2020 jsou vánoční prázdniny a školní jídelna vaří ve stejném režimu jako v předchozích dvou dnech.

Školní družina 21.-23.12.2020

V tyto dny bude školní družina uzavřena z důvodu, že je zakázána vládním rozhodnutím přítomnost účastníků ŠD ve škole.
 

Vláda ČR s účinností ode dne 21.12.2020 od 00:00 hodin do dne 23.12.2020 do 23:59 hodin zakazuje osobní přítomnost žáků základních škol včetně účastníků ve školní družině.  Z tohoto usnesení vlády ČR č. 1335 tedy vyplývá, že ve dnech 21. a 22.12.2020 bude škola kompletně pro žáky uzavřena. Od 23.12.2020 do 3.1.2021 budou vánoční prázdniny. 

Žádám všechny žáky a rodiče, aby sledovali tyto stránky školy, kde budu uveřejňovat aktuální informace. 

Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy

Soutěžíme i při distanční výuce

       Ani distanční výuka nás neodradila od soutěžení. Žáci soutěžili v logické olympiádě pořádané Mensou a v soutěži Bobřík informatiky. Nejlepší žáci byli oceněni.

     Předání diplomů a cen proběhlo v ředitelně školy.

       Všem děkujeme za účast a příští rok se opět budeme těšit na hojnou účast.

    Na fotografie z předávání cen se můžete podívat ZDE.

Zájemci o docházku na 3. ZŠ Školská na školní rok 2021/2022

(eventuálně v následujících letech)

 
Zájemci o docházku do 3. ZŠ Zábřeh, Školská ve školním roce 2021/2022 se mohou přihlásit na formuláři ZDE.
Následně budou kontaktováni a pozváni k vydání rozhodnutí o přijetí do školy.
Mgr. Miloš Lachnit

Provoz školní družiny v prosinci

Školní družina bude otevřena do 22. prosince 2020. Pak bude provoz přerušen. V roce 2021 bude provoz školní družiny zahájen v pondělí 4. ledna 2021                                             

Mgr. Miloš Lachnit