Od pondělí 2.11.2020 pokračuje distanční výuka pro žáky všech ročníků. Prosím žáky a rodiče, aby s učiteli v rámci svých možností spolupracovali.
Za to všem předem děkuji.

Rozšíří se počet hodin on-line výuky. K připojení na výuku v určitou hodinu vyzvou žáky příslušní učitelé. Zpravidla to bude v hodinách dle normálního rozvrhu. Někteří rodiče ale tuto výuku nechtějí. Proto v rámci jednotlivých tříd na základě konzultací s rodiči bude mít vyučování hlavně na 1.stupni svá specifika.
Jakmile obdržím další informace, ihned je zveřejním.
Buďte zdrávi a dobré mysli.

Miloš Lachnit, ředitel školy

OZNÁMENÍ

Jménem spolku s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ v Zábřehu, z.s., IČO: 70887811, se sídlem v Zábřehu působící na adrese Školská 406/11, 789 01 Zábřeh, zaps. ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 1373, oznamujeme, že plenární zasedání – VALNÁ HROMADA se vzhledem k současnému nařízení vlády odkládá na neurčito. O termínu konání Vás budeme včas informovat.

Za SR – Mgr. Lucie Němcová, předsedkyně spolku

Zveřejňujeme letáky z MŠMT:

Leták pro 1. stupeň
Leták pro 2. stupeň

 

V době uzavření školy je kancelář otevřená od 7.00 do 13.00 hodin.

 

Hejtman Olomouckého kraje rozhodl, že pro žáky rodičů v rámci ORP, kteří pracují ve složkách IZS a nemohou vykonávat péči o svoje dítě, je určena ZŠ Boženy Němcové 1503/15, Zábřeh. Tato škola poskytuje veškeré další informace.

Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy

Učivo pro žáky 1. stupně

Oprava stravování žáků

Po upřesnění z MŠMT sděluji, že žáci mohou obědy také sníst přímo ve školní jídelně.
V ostatních částech pokyn platí.
Mgr. Miloš Lachnit

Provoz školní družiny je po celou dobu uzavření školy přerušen.
Rovněž během podzimních prázdnin (26.10.-30.10.2020) nebude školní družina otevřena.

Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy

Distanční výuka

V době od 14.10.2020 do 23.10.2020 bude probíhat pro žáky všech ročníků distanční výuka.
Znovu zdůrazňuji, že je povinná pro všechny žáky školy.
 
Žáci 2.st. mají vytvořeny žákovské účty a výuka bude probíhat v učebně Google Classroom. 
U žáků 1.st. bude výuka probíhat obdobným způsobem jako v závěru minulého školního roku a odkazy na zadaná témata pro jednotlivé třídy budou na těchto stránkách školy nejpozději zítra. 
 
V týdnu od 26.10 do 30.10.2020 nebude probíhat výuka, MŠMT prodloužilo podzimní prázdniny. 
 
Věřím, že distanční výuka skončí v říjnu a 2.11.2020 se opět setkáme ve škole.
A taky věřím, že v nastávajícím období “výuky doma” budete i žáci i rodiče se školou spolupracovat a hlavně plnit zadané úkoly, abychom zvládli co nejvíce učiva. 
 
Všem předem děkuji a přeji pevné zdraví.
Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy

Informace o školním stravování v době uzavření školy

Všichni žáci byli pro období uzavření školy odhlášeni ze školního stravování. Pro odběr oběda se musí obvyklým způsobem přihlásit.

Na oběd ve středu 14. 10. 2020 se musí přihlásit nejpozději tentýž den do 7:00 hodin, pro další dny vždy nejpozději den předem do 12:00 hodin.

Dotované obědy jsou jen do 23. 10. 2020. Následující týden je volno, neprobíhá výuka a žáci nemají nárok na dotovanou stravu. Změna jídelníčku vyhrazena.

 

Oběd musí žáci odebrat do jídlonosičů v době od 12:00 do 13:00 hodin.

 

Ve školní jídelně je nutné dodržovat hygienické předpisy (rouška, 2m rozestupy atd.).

 

Distanční výuka
 
Vzhledem k dotazům některých rodičů sděluji, že distanční výuka neznamená jen přímé spojení žáka a učitele v určitý čas, ale i jiné formy práce.
 
Prosím rovněž o trpělivost, učitelé učí nejen děti distančně, ale mají i výuku jiných žáků ve škole. 
Mgr. Miloš Lachnit

Volby do školské rady

 

Vzhledem k tomu, že končí volební období školské rady, je třeba do nové školské rady zvolit zástupce rodičů.
Všichni zákonní zástupci obdrží “hlasovací mail”.  V případě potíží mohou také využít odkaz https://forms.gle/o7nishLjWReCgjJ39
Mgr. Miloš Lachnit
 
 

Postup pro přihlášení ke školnímu účtu

V pátek 9. 10. 2020 obdrželi žáci 2. stupně postup pro přihlášení k e-mailovému účtu:

  1. www.google.com
  2. Vpravo nahoře – přihlásit se
  3. Zapsat e-mailovou adresu,
  4. např.miluse.kleiblova@3zszabreh.cz
  5. Další
  6. Zadejte heslo
  7. Změňte si heslo, které si budete pamatovat
  8. Další

Kontakt pro obnovení hesla: miluse.kleiblova@3zszabreh.cz nebo

radek.kozak@3zszabreh.cz

Opakovaně upozorňuji, že distanční vzdělávání je POVINNÉ. Jakmile žák obdrží pozvánku do učebny Classroom, je povinen se v co nejkratší době zapsat (tj. přihlásit se).

Mgr. Miloš Lachnit

 

Vzhledem k rozhodnutí centrálních orgánů jsem rozhodl o následujících opatřeních:
1) V týdnu od 12.10 do 16.10.2020 budou docházet do školy žáci 6. a 8.ročníků. Pro žáky 7. a 9.ročníků bude probíhat distanční výuka.

2) V týdnu od 19.10 do 23.10.2020 budou docházet do školy žáci 7. a 9.ročníků. Pro žáky 6. a 8. ročníků bude probíhat distanční výuka.

Distanční výuka je pro všechny žáky dle novely školského zákona povinná.

 

Třídní učitelé zajistí, aby byli žáci o těchto opatřeních informováni.
Upřesnění informací o distanční výuce zveřejním nejpozději v neděli 11.10.2020.

Dále Vás informuji, že v týdnu od 26.10 do 30.10.2020 nebude probíhat výuka.

Školní stravování při distanční výuce:

Žáci, kteří se účastní distanční výuky mají nárok na dotované obědy ve školní jídelně.
Je ale nutné, aby se k odběru obědů přihlásili, protože všichni byli automaticky při distanční výuce odhlášeni.
Stravovat se nemohou přímo ve školní jídelně, ale obědy mohou v době od 11:00 do 11:30 odebrat do jídlonosičů.

Mgr. Miloš Lachnit

Print Friendly, PDF & Email