Pedagogičtí zaměstnanci školy 2020/2021

Jméno   aprobace e-mail
Benešová Jarmila vychovatelka vychovatelství jarmila.benesova@3zszabreh.cz
Bureš Pavel bez třídnictví D – VO pavel.bures@3zszabreh.cz
Čulíková Miloslava třídní IV.A 1. – 5.ročník miloslava.culikova@3zszabreh.cz
Doubravová Eliška třídní III.C 1. – 5.ročník eliska.doubravova@3zszabreh.cz
Gembalová Ladislava třídní V.B ŠMVZP ladislava.gembalova@3zszabreh.cz
Georgiadisová Michaela třídní VII.A NJ – ČJ michaela.georgiadisova@3zszabreh.cz
Hajtmar Lukáš bez třídnictví TV lukas.hajtmar@3zszabreh.cz
Haltmar Miroslav bez třídnictví IT miroslav.haltmar@3zszabreh.cz
Hamplová Pavlína třídní VIII.B M – PŘ pavlina.hamplova@3zszabreh.cz
Hošková Jolana třídní IX.B 1. – 5. ročník, JA jolana.hoskova@3zszabreh.cz
Hlaváčová Jana třídní VI.B AJ jana.hlavacova@3zszabreh.cz
Hrdinová Pavla hlavní vychovatelka vychovatelství pavla.hrdinova@3zszabreh.cz
Hrdinová Renata třídní II.B
metodik 1.stupně
ŠMVZP renata.hrdinova@3zszabreh.cz
Hrdinová Vladimíra třídní III.A 1. – 5. ročník vladimira.hrdinova@3zszabreh.cz
Jílková Kristýna bez třídnictví TV kristyna.jilkova@3zszabreh.cz
Jedelská Martina preventista soc. patol. jevů ČJ – D – OV martina.jedelska@3zszabreh.cz
Kaplánková Eva třídní III.B 1. – 5. ročník, AJ eva.kaplankova@3zszabreh.cz
Kleiblová Miluše třídní VI.C
ICT koordinátor
M – IVT miluse.kleiblova@3zszabreh.cz
Klimeš Zdeněk třídní VII.B Z – VV zdenek.klimes@3zszabreh.cz
Knižátková Iveta zástupce ředitele ČJ – VV iveta.knizatkova@3zszabreh.cz
Kozák Radek statutární zástupce ředitele F – ZT radek.kozak@3zszabreh.cz
Kyščiaková Vendula třídní VI.A ČJ vendula.kysciakova@3zszabreh.cz
Lachnit Miloš ředitel ŠMVZP milos.lachnit@3zszabreh.cz
Lavičková Marcela třídní I.B 1. – 5. ročník marcela.lavickova@3zszabreh.cz
Malíková Hana třídní IV.B D – ŠJ hana.malikova@3zszabreh.cz
Marcinková Monika třídní IX.C JN – JA monika.marcinkova@3zszabreh.cz
Měšťánková Hana třídní IX.A
ŠVP koordinátor
M – F hana.mestankova@3zszabreh.cz
Němcová Lucie třídní I.A 1. – 5. ročník lucie.nemcova@3zszabreh.cz
Ozorovský Karol bez třídnictví 1. – 5. ročník karol.ozorovsky@3zszabreh.cz
Pohanková Lenka třídní VII.C AJ lenka.pohankova@3zszabreh.cz
Ratiborská Oldřiška vychovatelka   oldriska.ratiborska@3zszabreh.cz
Reslerová Irena třídní V.C D – ČJ irena.reslerova@3zszabreh.cz
Sedláková Eva třídní VIII.C VV – JR – JA eva.sedlakova@3zszabreh.cz
Schwarzová Magda vychovatelka   magda.schwarzova@3zszabreh.cz
Sobotík Jiří bez třídnictví TV – GEO jiri.sobotik@3zszabreh.cz
Šoustalová Eva třídní II.A 1. – 5. ročník eva.soustalova@3zszabreh.cz
Švecová Alice vychovatelka vychovatelství alice.svecova@3zszabreh.cz
Tichá Petra výchovný poradce JČ – OV petra.ticha@3zszabreh.cz
Vítová Jitka bez třídnictví ČJ – OV jitka.vitova@3zszabreh.cz
Vlčková Kristýna třídní VII.D VV kristyna.vlckova@3zszabreh.cz
Zbořil Jaroslav třídní VIII.A M – PŘ jaroslav.zboril@3zszabreh.cz
Žalmanová Lenka bez třídnictví M – F lenka.zalmanova@3zszabreh.cz
Žandová Lenka třídní IV.A 1. – 5. ročník lenka.zandova@3zszabreh.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci školy 2020/2021

Jméno   funkce
Baníková Marcela technicko-hospodářský pracovník hlavní účetní marcela.banikova@3zszabreh.cz
Kabeláčová Jana technicko-hospodářský pracovník sekretářka jana.kabelacova@3zszabreh.cz
Johnová Helena technicko-hospodářský pracovník účetní helena.johnova@3zszabreh.cz
Vlčková Renáta provozní zaměstnanci uklizečka
Pulkertová Marie provozní zaměstnanci uklizečka
Meixnerová Petra provozní zaměstnanci uklizečka
Hrdlovičová Andrea provozní zaměstnanci uklizečka
Meixner Ladislav provozní zaměstnanci školník
Bednárková Helena školní jídelna Pracovnice provozu školní jídelny, pokladní
Němcová Andrea školní jídelna Pracovnice provozu školní jídelny
Křivánková Hana školní jídelna Hlavní kuchařka
Urbanová Ivana školní jídelna Pracovnice provozu školní jídelny
Resler Ivo školní jídelna Vedoucí školní jídelny
Švédová Milena školní jídelna Pracovnice provozu školní jídelny
Print Friendly, PDF & Email