3.základní škola
          Zábřeh
      Školská 406/11, okres Šumperk

Realizace činnosti

Každému dítěti vytváříme takové podmínky, aby se cítilo svobodně, dobře a všestranně se mohlo rozvíjet. Vždy se řídíme věkem, stupněm rozvoje a možnostmi každého dítěte, jejich potřebami a zájmy. Psychohygienické podmínky musí být vždy kvalitní. Dodržování pedagogických zásad a metodických postupů je samozřejmostí. Uplatňujeme moderní metody a formy práce. Bereme na vědomí, že každé dítě se rozvíjí jinak, má jiné tempo a jiné sociální zázemí. Pro zpestřený a příjemnější pobyt ve školní družině jsme letos zavedli tzv. „CHRÁNĚNOU HODINU“ (13:30 – 14:30 hod), jedná se o dobu, ve které děti provádějí zájmovou činnost (pracovní, výtvarnou, hudební, pohybovou, sportovní, keramickou, vycházky, návštěvy různých akcí apod.). Další novinkou jsou kroužky florbalu, zdravovědy, dramatický a čtenářský, kde se děti věnují jednotlivým činnostem, které jsou obsahem těchto kroužků. Součástí ŠK je taneční kroužek. Velmi nás těší zájem o tyto kroužky a věříme, že hravé formy činností budou pro jednotlivé členy velkým přínosem.

NOVINKY!

V sekci jídelníček naleznete vysvětlivky a jídelníček na aktuální měsíc.