• návštěva aquaparků Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

    3.základní škola
          Zábřeh
      Školská 406/11, okres Šumperk

Nejzajímavější akce

  • návštěva aquapark
  • dramaterapie
  • projektová činnost – Hruškování, Za bludným kořenem, Česká republika, Svět kolem nás, Naše město
  • workshopy – enkaustika, přírodní materiál, svíčky
  • táboráky
  • netradiční olympiády
  • sportovní klání
  • karneval
  • výlety
  • divadelní představení
  • filmová představení
  • tématické týdny (keltský, bramborový, pohádkový, čertovský, strašidelný, zdravá výživa apod.)
  • čertovské odpoledne
  • výstavy ve škole i v jiných školských zařízeních, v muzeu a v galerii
  • účast na soutěžích
  • vánoční a velikonoční dílny
  • charitativní akce (Šance, FOD, Charita apod.)
  • pečení perníčků
  • besedy na různá témata – drogová prevence – spolupráce se školním preventistou negativních jevů, 1. pomoc, Policie ČR, Hasiči
  • slet čarodějnic, lampionový podzimní průvod, vynášení Moreny
  • besídky pro rodiče k různým výročím
  • dopravní hřiště
  • Den Země
  • spolupráce s DDM – keramické tvoření
  • spolupráce s MěK Zábřeh
  • vědomostní soutěže
  • projektová vyučování v zahraničí (Španělsko) – spolupráce s 1. stupněm
  • nabídka kroužků – dramatický, florbal, zdravověda, čtenářský
  • v rámci ŠK taneční kroužek