Základní škola Zábřeh
          Školská 406/11, okres Šumperk


Prohlášení o přístupnosti
Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.3zszabreh.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.3zszabreh.cz .

Stav souladu
Tato webová stránka je částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V2 1.2 z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný:
  • některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovaný text
  • některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC-DOCX, XLS-XLSX), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer nebo Acrobat Reader
  • jako doplňující informace mohou být ve stránkách umístěny galerie fotografií
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2. 9. 2019.
Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru prohlášení o přístupnosti uvedené v metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb. vydaného v srpnu 2019 ministerstvem vnitra.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazování této stránky, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu můžete zasílat na adresu 3zszabreh@seznam.cz

Kontakt na správce webu
Základní škola Zábřeh
Školská 406/11
789 01 ZÁBŘEH
Tel. 583 414 535
E-mail: 3zszabreh@seznam.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 PRAHA 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz