3.základní škola
          Zábřeh
      Školská 406/11, okres Šumperk

   Výuka probíhá ve dvou budovách. Hlavní budova - Školská 406/11 a Budova dílen. V hlavní budově naleznete ředitelnu, sekretariát a paní účetní.
   Naše škola má 42 učeben. Z toho 17 učeben je odborných, 1 laboratoř a ostatní jsou kmenové učebny. Odbornými učebnami jsou: žákovská kuchyňka, učebna domácích prací, školní družiny, hudební výchovy, zeměpisu, dějepisu, fyziky, dvě učebny výpočetní techniky (malá a velká učebna), chemická laboratoř, výtvarná výchova, žákovská dílna a tři jazykové učebny.
   Mezi speciální výukové prostor patří: tělocvična, aula, školní hřiště, posilovna, školní pozemek, skleník a žákovská knihovna.
   V hlavní budově také nalezneme kotelnu, sklad paliva, provozní dílnu, sklad čistících potřeb, sklad materiálu, sklad pěstitelství, kuchyňka, jídelna, sklad učebnic, sklad Tv, šatna uklízeček, šatna Tv hoši, šatna Tv dívky, sprchy Tv hoši, sprchy Tv dívky, kancelář zástupců, ředitelna, kancelář školy, kancelář zástupce ředitele pro ekonomiku, provozní kancelář, hovorna, šatna učitelů, internet, sklad 1, sklad 2, sklad tiskopisů, sborovna, keramická dílna, sklad turistiky, sklad učebnic, sklad materiálu, várna + mytí nádobí, přípravna masa, sklad nádobí, kancelář, šatna a denní místnost, rozvodna elektřiny, úklidová komora, - příprava zeleniny 1, příprava zeleniny 2, sklad zeleniny a brambor, sklad ovoce, sklad potravin 1, sklad potravin 2, sklad materiálu, prádelna, úklidová komora.

NOVINKY!

Naše škola se účastní projektu EU peníze školám, ve kterém získala částku
2 779 414Kč.

EU_penize_skolam.jpg, 7,0kB