3.základní škola
          Zábřeh
      Školská 406/11, okres Šumperk

Organizační struktura školy

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk je příspěvková organizace poskytující vzdělávací služby, vystupující v právních vztazích svým jménem.

 1. Vedoucí zaměstnanci: § 124, odst. 1 ZP
  1. ředitel školy – Mgr. Miloš Lachnit – statutární orgán – řídí organizaci a jedná v právních vztazích jejím jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Řídí a kontroluje všechny zaměstnance školy. Je ředitelem organizace s právy a povinnostmi vyplývajících z této funkce v souladu s pracovně právními předpisy. Zodpovídá za provoz školy a výsledky výchovně vzdělávací činnosti.

  2. zástupce ředitele – Mgr. Radek Kozák– zástupce statutárního orgánu. Zastupuje ředitele školy v plném rozsahu. Řídí a kontroluje provozní a technicko-hospodářský útvar školy a jeho zaměstnance, kontroluje všechny zaměstnance školy. Zabezpečuje ekonomickou, personální a hospodářskou činnost školy. Řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Řídí, organizuje a zabezpečuj přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku.

  3. zástupce ředitele – Mgr. Iveta Knižátková– zástupce ředitele pro pedagogickou práci, řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Zabezpečuje přidělenou pedagogickou agendu školy a pedagogickou činnost učitelů a vychovatelů. Řídí,organizuje a zabezpečuje přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení – 1.stupeň řízení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku.

  4. provozář, školník – údržbář – Meixner Ladislav – řídí, organizuje a kontroluje práci provozních zaměstnanců. Stanovuje úkoly, organizuje činnost provozního úseku školy, zajišťuje jeho materiálně technické zabezpečení, hodnotí práci zaměstnanců.

  5. vedoucí školní jídelny – Vrbková Eva – řídí organizační jednotku školní jídelna. Zajišťuje komplexní provoz školní jídelny. Řídí, kontroluje a hodnotí práci zaměstnanců školní jídelny, zajišťuje personální, materiálně technické a ekonomické podmínky pro činnost školní jídelny.

 2. Zaměstnanci oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat práci dalších zaměstnanců: § 124, odst.4 ZP

  - mají právo ukládat úkoly , kontrolovat jejich práci a vydávat závazné pokyny

  1. vedoucí vychovatelka - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci vychovatelek školní družiny a škol.klubu
  2. vedoucí kuchařka - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci zaměstnanců kuchyně.
  3. hlavní účetní - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci technicko-hospodářských pracovníků

 3. Stanovení organizačních jednotek – provozů organizace
  1. Základní škola
  2. Školní jídelna

 4. Stanovení provozních útvarů organizace:
  1. Základní škola
   1. vedení školy – ředitel, zástupci ředitele, provozář, vedoucí školní jídelny
   2. 1.stupeň ZŠ – pedagogičtí pracovníci – učitelé
   3. 2.stupeň ZŠ – pedagogičtí pracovníci – učitelé
   4. školní družina, školní klub - pedagogičtí pracovníci, vychovatelky
   5. provozní útvar – provozář, školník – údržbář, uklízečky, topič
   6. technicko-hospodářský útvar – zástupce ředitele pro ekonomiku, odborní ekonomičtí pracovníci

  2. Školní jídelna
   1. technicko-hospodářský útvar – vedoucí školní jídelny, administrativní pracovnice, skladnice
   2. kuchyň – kuchařky, pomocné kuchařky, zaměstnanci provozu

  Tato organizační struktura Základní školy Zábřeh, Školská 11, okres Šumperk se stanovuje na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem 1.2.2011.

NOVINKY!

Naše škola se účastní projektu EU peníze školám, ve kterém získala částku
2 779 414Kč.

EU_penize_skolam.jpg, 7,0kB