3.základní škola
          Zábřeh
      Školská 406/11, okres Šumperk

Historie

V budově se začalo vyučovat 1. 9. 1950. Byly zde umístěny 2 samostatné třídy - střední škola chlapecká a střední škola dívčí, obě pro žáky ve věku od 11 do 15 let. 1. 9. 1953 sem byla umístěna jedenáctiletá střední škola, později SVVŠ. 1. 9. 1964 se osamostatnila základní devítiletá škola. O prázdninách v roce 1966 se SVVŠ odstěhovala do budovy současného gymnázia. 1. 1. 1963 byla uvedena do provozu budova dílen. Za ředitele pana Nečesaného bylo vybudováno svépomocí školní hřiště a škola rozšířena o přístavbu školní jídelny. Na škole byly speciální závěrečné třídy od 1.9.1970 do 30.6.1980, vyrovnávací třídy od 1.9.1974 do 30.6.1978. Třídy pro žáky s vývojovými poruchami učení zde začaly pracovat 1.9.1978, třídy s rozšířenou výukou jazyků 1.9.1992. Škola získala právní subjektivitu 1.4.1992. Od 1.9.1993 do 30.6.2000 se vyučovalo podle učebních dokumentů Obecná škola, od 1.9.1996 se začalo s vyučováním podle učebních dokumentů Základní škola. Školní jídelna měla od 1.7.1995 do 31.12.1998 právní subjektivitu, od 1.1.1996 je součástí ZŠ. V období od 1.8.1994 do 30.6.2001 měla škola pronajato 5 učeben v budově Školská 9, tato budova byla 1.7.2001 přiřazena ke zdejší ZŠ. Škola má v současnosti 35 tříd, počet žáků se pohybuje kolem 820. Specializuje se na výuku žáků s vývojovými poruchami učení (8 tříd) a rozšířenou výuku jazyků (7 tříd). Má 2 dobře vybavené učebny informatiky. Zájmu žáků vycházejí vstříc nepovinné předměty, např. sportovní hry, informatika, španělština, užité výtvarné činnosti, sborový zpěv. Na škole pracuje taneční kroužek. Škola pořádá každoročně lyžařský výcvik žáků 7.tříd a organizuje plavecký výcvik 2. a 3. ročníků. Každoročně se na škole konají vánoční a velikonoční výstavy prací žáků, koncerty 2 pěveckých sborů školy a společenský večer pro rodiče, učitele a přátele školy.

NOVINKY!

Naše škola se účastní projektu EU peníze školám, ve kterém získala částku
2 779 414Kč.

EU_penize_skolam.jpg, 7,0kB