Základní škola Zábřeh
          Školská 406/11, okres Šumperk


Charakteristika školy

Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu.
Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi.
Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.
Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT (vzdělávací program "Základní škola") a podle školního vzdělávacího programu "Naše škola".
Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk má 2 budovy. K dispozici je tělocvična, aula a venkovní hřiště. Ve škole jsou zřízeny třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení (9.ročník).

NOVINKY!

Naše škola se účastní projektu EU peníze školám, ve kterém získala částku
2 779 414Kč.

EU_penize_skolam.jpg, 7,0kB