3.základní škola
          Zábřeh
      Školská 406/11, okres Šumperk

Cena za 1 oběd:

 • žáci 7 – 10 let
 • 18 Kč
 • žáci 11 – 14 let
 • 21 Kč
 • žáci 15 a více let
 • 23 Kč
 • dospělí „cizí“
 • 51 Kč

  Do věkových skupin jsou strávníci zařazování dle přílohy č. 2 vyhl. 107/2005 Sb. na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou uvedeného věku.

  Cena za identifikační čip: 50 Kč