Základní škola Zábřeh
          Školská 406/11, okres Šumperk


valná hromada.bmp, 780kB

Projektové vyučování žáků 6. A, 6. B

18. 9. – 22. 9. 2017

go.jpg, 26kB Žáci prožili týden plný zážitků v Herolticích. Každý den byl jiný a plný překvapení. Žáci zpracovávali témata environmentální výchovy s pí učitelkou Hoškovou a Mr. Ramsey, v matematice s pí učitelkou Měšťánkovou a v českém jazyce s pí učitelkou Tichou. Při týmových hrách měl každý příležitost zažít úspěch. Děti navštívily dělostřeleckou pevnost Hůrka v nedalekých Králíkách. Všichni si užili mnoho legrace, ale také se naučili odpovědnosti za vlastní chování a získali nové přátele. Neustálá přítomnost Mr. Ramsey způsobila, že se většina dětí zbavila ostychu a anglický jazyk začala používat jako běžný, i když komplikovaný dorozumívací prostředek.
O úspěchu kurzu svědčí i vyjádření jedné účastnice za všechny žáky: „Tento týdenní pobyt zaměřený na angličtinu mi velmi pomohl začít se více věnovat anglickému jazyku. Naučila jsem se domluvit i porozumět, i když to ze začátku bylo těžké a bála jsem se. Ale pak už to pro mě byla zábava.“

burza_skol.bmp, 731kB