Základní škola Zábřeh
          Školská 406/11, okres Šumperk


den_otevrenych_dveri.bmp, 845kB

sber_papiru.bmp, 823kB

Soutěž v muzeu

muzeum.jpg, 12kB Ve středu 25. října 2017 proběhla v zábřežském muzeu dějepisná soutěž s názvem Toulky zábřežskou minulostí. Naši školu reprezentovala dvě družstva z osmých ročníků. Z 8. A soutěžilo družstvo ve složení Marie Jílková, Veronika Hufová, Lucie Meixnerová, z 8.B soutěžilo družstvo ve složení David Baloun, Diana Havelková a Tereza Hajtmarová. Všichni soutěžící si vedli velmi dobře, což se projevilo v závěrečném hodnocení. Družstvo z 8.B bylo třetí, družstvo z 8.A skončilo čtvrté. Všem gratulujeme.

brambora.bmp, 813kB

Robotický den s průmyslovkou

robotický den.jpg, 5,0kB Dne 3. 10. 2017 se zúčastnili naši žáci „Robotického dne s průmyslovkou“. Jedná se o akci, kterou pro 20 žáků naší školy nachystali učitelé z VOŠ a SPŠ Šumperk. Během jednoho dopoledne naučili žáky sestavit a naprogramovat robota za pomocí stavebnice LEGO ROBOT – MINDSTORMS EV3. Pracovali po dvojicích, takže při práci nikdo nezahálel. Na závěr dne proběhla soutěž a vítězný tým pojede na okresní kolo do Šumperka. Během dne Robotický den navštívili žáci z běžné výuky a akce se setkala s obrovským ohlasem, zejména pak robot, který uměl tancovat na hudbu z telefonu. Robotický den si určitě zopakujeme.

VELKOMORAVSKÉ HRADIŠTĚ V MODRÉ

modra.jpg, 16kB Žáci 7. A,B se 13. října 2016 vypravili na dějepisnou exkurzi do archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Na hradišti viděli různé typy staveb – zemědělské, rybářské, řemeslnické.
Součástí hradiště byla škola, kde se nacházely jednotlivé cely studujících mnichů, kteří za Konstantinem a Metodějem přicházeli ze vzdáleného okolí. Nejhonosnější stavbou celého komplexu byl knížecí palác. Nad areálem se nacházel negativ a rekonstrukce kostelíku.
Velkým zážitkem pro ně byla volně pobíhající zvířata.
Naše kroky dále vedly do expozice věnované životu pod hladinou rybníka – „Živá voda“. Díky příhodným podmínkám jsme měli možnost dohlédnout do vzdálenosti 4m. Nad našimi hlavami a kolem nás plavali nám neznámé vyzy, které běžně žily v řece Moravě.

CESTA DO PRAVĚKU

Dne 22.září 2016 uspořádalo muzeum v Mohelnici interaktivní výstavu o životě v pravěku. Žáci šestých ročníků se seznámili nejen s expozicí věnovanou pravěku Mohelnicka, ale na vlastní kůži si vyzkoušeli s výrobou mouky na zrnotěrce a rotačním mlýnku.
Žáci zjistili, že vyrobit trochu mouky je fyzicky velmináročné. Z mouky si na kamenech u ohniště pekli placky, které s chutí snědli.
Další obvyklou prací pravěkého člověka bylo zpracování hlíny. Žáci si vyrobili a vypálili korálky, které si odnesli do školy a pověsili na nástěnku. Hlína nebyla používána pouze k výrobě keramických předmětů. Tehdejší člověk používal hlínu k výrobě mazanice. Žáci se zapojili do vymazávání instalované stěny domu.

Projektové vyučování žáků 6. A, 6. B

18. 9. – 22. 9. 2017

go.jpg, 26kB Žáci prožili týden plný zážitků v Herolticích. Každý den byl jiný a plný překvapení. Žáci zpracovávali témata environmentální výchovy s pí učitelkou Hoškovou a Mr. Ramsey, v matematice s pí učitelkou Měšťánkovou a v českém jazyce s pí učitelkou Tichou. Při týmových hrách měl každý příležitost zažít úspěch. Děti navštívily dělostřeleckou pevnost Hůrka v nedalekých Králíkách. Všichni si užili mnoho legrace, ale také se naučili odpovědnosti za vlastní chování a získali nové přátele. Neustálá přítomnost Mr. Ramsey způsobila, že se většina dětí zbavila ostychu a anglický jazyk začala používat jako běžný, i když komplikovaný dorozumívací prostředek.
O úspěchu kurzu svědčí i vyjádření jedné účastnice za všechny žáky: „Tento týdenní pobyt zaměřený na angličtinu mi velmi pomohl začít se více věnovat anglickému jazyku. Naučila jsem se domluvit i porozumět, i když to ze začátku bylo těžké a bála jsem se. Ale pak už to pro mě byla zábava.“

burza_skol.bmp, 731kB