Základní škola Zábřeh
          Školská 406/11, okres Šumperk


Trojka fandí českému týmu

olympijské kruhy.jpg, 45kB Dne 15. února v 8:00 se žáci a učitelé rozhodli podpořit olympijské hry. Ze svých osob vytvořili pod vedením paní učitelky Tiché pět kruhů v příslušných barvách. A jak celá akce probíhala a jak to dopadlo? Na to už se můžete podívat ve fotogalerii.
Několik fotografií naleznete ZDE

ples.bmp, 416kB

záškoláctví.bmp, 981kB

neprospívá.bmp, 1,2MB

přípravka.bmp, 813kB

muzeum_5B.jpg, 23kB

5.B v muzeu

Před vánočními prázdninami navštívili žáci 5.B výstavu Za zimních večerů v chalupách ve vlastivědném muzeu v Zábřeze. Dozvěděli se, čím se dříve lidé zabývali a sami si vyzkoušeli obšívání knoflíků, šití polštářků, tkaní, opracování dřeva i masopustní masky.

míšeň.bmp, 787kB

Dějepisná olympiáda

Dne 15.11.2017 se na naší škole proběhl další ročník DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY. Letošním tématem jsou dějiny Československa mezi lety 1918- 1938. Žáci měli prokázat své znalosti dané problematiky.
Nejlépe se dařilo třem žákyním: Simoně PECHÁČKOVÉ (1.místo), Emě NULLASOVÉ (2.místo) a Agátě KŘÍŽOVÉ (3.místo). Tyto žákyně splnily podmínky postupu do okresního kola, které se uskuteční v lednu v Šumperku.

ARCHEOPARK VŠESTARY

Všestary.jpg, 15kB V rámci výuky pravěku v 6. roč. podnikli žáci výpravu do pravěku. Archeopark se nachází u Hradce Králové.
Návštěva se skládala ze tří oblastí. Návštěva kinosálu – seznámení s experimentálními postupy archeologů. Prohlídka muzea, které nás provedlo jeskyněmi s nástěnnými malbami, pravěkým dole a zavedla nás také do pravěké vesnice – maketa pravěkých obydlí doby kamenné, bronzové a železné. Poslední částí byla procházka mezi jednotlivými stavbami ve venkovním prostoru. Zde byla zastoupena obydlí všech období pravěku. Žáci si mohli vyzkoušet drcení obilí na zrnotěrce, sekání dřeva, broušení kamenů na výrobu kamenného nářadí nebo hod oštěpem.
Žákům se exkurze líbila.
Ve výuce dějepisu na základě svých znalostí vyplňovali připravené pracovní listy.

přijímací_řízení.bmp, 789kB

čertování.bmp, 837kB
Několik fotografií naleznete ve fotogalerii.

Mikulas.bmp, 847kB
Několik fotografií naleznete ve fotogalerii.

NA „TROJCE“ SE OPĚT HODOVALO

bramborování.jpg, 15kB Ve středu 22. listopadu 2017 proběhla na ZŠ Školská velká tradiční akce s názvem „Haló, haló, co na Trojce nového? Přijďte k nám, do světa bramborového“. Jde již o pátý ročník úspěšného podzimního projektu, tentokrát věnovanému bramborám. Letošnímu bramborování již předcházela jablíčka, švestky a hrušky a ořechy.
V bohatě vyzdobené aule se sešli nejen rodiče a prarodiče našich žáků, ale i ostatní veřejnost. V úvodu všichni přítomní shlédli krátký kulturní program, který si pro ně připravili žáci ze školní družiny a školního klubu. Za svůj bezchybný výkon byli odměněni sladkou odměnou.
Poté nastalo slavnostní vyhodnocení bramborových výtvorů. Porota ve složení zástupců vedení školy, města a rodičů vybrala nejchutnější pokrmy. O tom, že výběr byl velmi těžký, svědčí počet přihlášených dobrot - v kategorii moučníků jich bylo 30 a v kategorii ostatní výrobky 25.
Všichni výherci byli odměněni malým dárkem a sladkou odměnou. Program byl již tradičně zakončen bohatou ochutnávkou, na kterou se všichni velmi těšili.
Letošní bramborová akce se opět setkala s velkým ohlasem a všichni se už těší, že bude pokračovat i napřesrok. A z čeho budeme péct a vyrábět dobroty? Čeká nás ochutnávka z exotického ovoce.
Vítězné recepty budou vyvěšeny na stránkách školy www.3zszabreh.cz a ve vestibulu školy.

Mgr. Ladislava Gembalová a Jarmila Benešová

Nejlepší receptysber_papiru.bmp, 823kB

Soutěž v muzeu

muzeum.jpg, 12kB Ve středu 25. října 2017 proběhla v zábřežském muzeu dějepisná soutěž s názvem Toulky zábřežskou minulostí. Naši školu reprezentovala dvě družstva z osmých ročníků. Z 8. A soutěžilo družstvo ve složení Marie Jílková, Veronika Hufová, Lucie Meixnerová, z 8.B soutěžilo družstvo ve složení David Baloun, Diana Havelková a Tereza Hajtmarová. Všichni soutěžící si vedli velmi dobře, což se projevilo v závěrečném hodnocení. Družstvo z 8.B bylo třetí, družstvo z 8.A skončilo čtvrté. Všem gratulujeme.

brambora.bmp, 813kB

Robotický den s průmyslovkou

robotický den.jpg, 5,0kB Dne 3. 10. 2017 se zúčastnili naši žáci „Robotického dne s průmyslovkou“. Jedná se o akci, kterou pro 20 žáků naší školy nachystali učitelé z VOŠ a SPŠ Šumperk. Během jednoho dopoledne naučili žáky sestavit a naprogramovat robota za pomocí stavebnice LEGO ROBOT – MINDSTORMS EV3. Pracovali po dvojicích, takže při práci nikdo nezahálel. Na závěr dne proběhla soutěž a vítězný tým pojede na okresní kolo do Šumperka. Během dne Robotický den navštívili žáci z běžné výuky a akce se setkala s obrovským ohlasem, zejména pak robot, který uměl tancovat na hudbu z telefonu. Robotický den si určitě zopakujeme.

VELKOMORAVSKÉ HRADIŠTĚ V MODRÉ

modra.jpg, 16kB Žáci 7. A,B se 13. října 2016 vypravili na dějepisnou exkurzi do archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Na hradišti viděli různé typy staveb – zemědělské, rybářské, řemeslnické.
Součástí hradiště byla škola, kde se nacházely jednotlivé cely studujících mnichů, kteří za Konstantinem a Metodějem přicházeli ze vzdáleného okolí. Nejhonosnější stavbou celého komplexu byl knížecí palác. Nad areálem se nacházel negativ a rekonstrukce kostelíku.
Velkým zážitkem pro ně byla volně pobíhající zvířata.
Naše kroky dále vedly do expozice věnované životu pod hladinou rybníka – „Živá voda“. Díky příhodným podmínkám jsme měli možnost dohlédnout do vzdálenosti 4m. Nad našimi hlavami a kolem nás plavali nám neznámé vyzy, které běžně žily v řece Moravě.

CESTA DO PRAVĚKU

Dne 22.září 2016 uspořádalo muzeum v Mohelnici interaktivní výstavu o životě v pravěku. Žáci šestých ročníků se seznámili nejen s expozicí věnovanou pravěku Mohelnicka, ale na vlastní kůži si vyzkoušeli s výrobou mouky na zrnotěrce a rotačním mlýnku.
Žáci zjistili, že vyrobit trochu mouky je fyzicky velmináročné. Z mouky si na kamenech u ohniště pekli placky, které s chutí snědli.
Další obvyklou prací pravěkého člověka bylo zpracování hlíny. Žáci si vyrobili a vypálili korálky, které si odnesli do školy a pověsili na nástěnku. Hlína nebyla používána pouze k výrobě keramických předmětů. Tehdejší člověk používal hlínu k výrobě mazanice. Žáci se zapojili do vymazávání instalované stěny domu.

Projektové vyučování žáků 6. A, 6. B

18. 9. – 22. 9. 2017

go.jpg, 26kB Žáci prožili týden plný zážitků v Herolticích. Každý den byl jiný a plný překvapení. Žáci zpracovávali témata environmentální výchovy s pí učitelkou Hoškovou a Mr. Ramsey, v matematice s pí učitelkou Měšťánkovou a v českém jazyce s pí učitelkou Tichou. Při týmových hrách měl každý příležitost zažít úspěch. Děti navštívily dělostřeleckou pevnost Hůrka v nedalekých Králíkách. Všichni si užili mnoho legrace, ale také se naučili odpovědnosti za vlastní chování a získali nové přátele. Neustálá přítomnost Mr. Ramsey způsobila, že se většina dětí zbavila ostychu a anglický jazyk začala používat jako běžný, i když komplikovaný dorozumívací prostředek.
O úspěchu kurzu svědčí i vyjádření jedné účastnice za všechny žáky: „Tento týdenní pobyt zaměřený na angličtinu mi velmi pomohl začít se více věnovat anglickému jazyku. Naučila jsem se domluvit i porozumět, i když to ze začátku bylo těžké a bála jsem se. Ale pak už to pro mě byla zábava.“

burza_skol.bmp, 731kB